Assessoria 1segon

Necessites un consell o l’ajuda confidencial d’una persona experta?

01

Què és l’assessoria 1segon?

És un recurs d’atenció i prevenció sobre drogues i pantalles adreçat a la ciutadania de Sant Cugat del Vallès. En concret atenem, joves i adolescents, famílies i professionals.

L’Assessoria acompanya les persones que són usuàries de pantalles, Internet o xarxes socials, o consumidores de substàncies, perquè en facin un ús més saludable, responsable i segur.

Els objectius principals d’aquest servei són: 

 

× Posar a disposició de joves i famílies un recurs específic perquè puguin rebre informació i orientació sobre les drogues i les pantalles. 

× Acompanyar els joves i les famílies que a més a més d’informació, necessitin ajuda per resoldre la situació de malestar que s’origina pel consum o abús de drogues o pantalles.

× Assessorar els professionals del municipi que treballen amb els joves i famílies, i treballar-hi en coordinació per poder-ne fer el seguiment o per rebre la derivació d’aquells casos en què sigui requerit.

× Treballar en xarxa amb tots els serveis bàsics i especialitzats del municipi que facin atenció o intervenció amb els joves i les famílies i derivar-los, si escau, aquells casos que requereixin una intervenció especialitzada o de suport.

02

Com treballem?

02.1 Prevenció i reducció de riscos

Orientem i informem sobre els efectes i els riscos de les substàncies i les pantalles per a que les persones ateses puguin fer-ne un ús responsable i sàpiguen com actuar de manera íntegra i autònoma davant de qualsevol situació o temptativa de consum. Aquesta intervenció la fem tant individualment en la consulta com grupal en formacions, tallers, etc.

 

02.2 Intervenció i acompanyament

Aquest nivell d’actuació va més enllà de la prevenció i la reducció de riscos. Es tracta d’acompanyar els malestars, principalment emocionals i psicològics, que s’amaguen sota la conducta de risc, ja sigui bé per consum d’alguna substància o per un mal ús o abús d’alguna pantalla o tecnologia d’Internet. Aquest nivell d’intervenció té efectes i beneficis terapèutics.

03

Qui pot accedir a l’Assessoria?

L’accés al servei és lliure per a tota la població santcugatenca mitjançant una cita prèvia.

Per telèfon

Trucant o enviant un missatge de WhatsApp al 667 433 237.

Horari d’atenció directa

Dimarts i dimecres de 10 a 14.00h i de 16.00h a 20.00h. Divendres de 9.00h a 15.00h. 

On es fa? 

Presencialment, a l’Oficina Jove de Sant Cugat del Vallès.

Horari de l’Oficina Jove

De dilluns a divendres, de 9.00h a 21.00h.

04

Servei de vocació comunitària

L’Assessoria té una vocació comunitària. Tot i que està especialment adreçada a joves i famílies, pretén que els beneficis i impacte de les intervencions dutes a terme puguin arribar al màxim de població de Sant Cugat del Vallès, fins a aconseguir un relat vers les pantalles i les drogues que es caracteritzi per l’assumpció de principis crítics com la responsabilitat, la coherència, l’autonomia, la consciència i la llibertat.

L’atenció de caràcter comunitari es du a terme en dos formats: 

 

04.1 Atenció presencial

Atenció presencial o telemàtica des del dispositiu on s’ubica l’Assessoria.

 

04.2 Atenció fora del dispositiu

Si hi ha necessitat o demanda, ens desplacem on faci falta (medi obert, equipaments o altres espais.)

05

La importància del treball en xarxa

Un dels pilars del funcionament de l’Assessoria és coordinació amb les persones professionals i referents que treballen en contacte directe amb joves i adolescents.

Si el cas ho requereix, es pot derivar a altres serveis del municipi com els centres d’Atenció Primària (CAP), el Centre d’Atenció i Seguiment a les Drogodependències (CAS), el servei Tarda Jove als CAP, els Serveis Socials d’Atenció Primària, e Centre de Salut Mental d’Adults (CSMA) el Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ), etc.

També participem en espais supramunicipals com ara la Xarxa de professionals de l’àmbit de drogues del Vallès Occidental, la xarxa Perifèrics, el centre SPOTT (Diputació de Barcelona) i la Sub-direcció de Drogodependències de la Generalitat.

06

Els nostres models d’intervenció

La prevenció i la reducció de Riscos
  • × La prevenció pretén evitar el consum de substàncies en aquelles persones que encara no s’hi han iniciat, així com evitar les conseqüències indesitjades del consum en les persones que ja consumeixen. La reducció de riscos amplia aquesta conceptualització ja que s’entén que la majoria de persones que consumeixen no tenen grans problemes de dependència o addicció, i per tant, tenen la capacitats per poder canviar i reduir el consum de substàncies, si ho desitgen, o de mitigar també totes les conseqüències negatives que se’n derivin. Aquesta mirada no criminalitza la persona consumidora pel fet de ser-ho, sinó que posa l’èmfasi en les seves capacitats per gestionar el consum, com a model d’èxit que fomenta l’autonomia, la perspectiva crítica, l’empoderament i el cooperativisme de les persones, que obtenen així una millora no només per a elles mateixes sinó també per a tota la comunitat.
La mirada sistèmica
  • × No només veiem la persona sola, sinó que observem i descobrim quines dinàmiques relacionals es donen en el sistema familiar i, si hi trobem desordres acompanyem aquest sistema per ajudar-lo a trobar el seu ordre natural.
Axiologia
  • × La ciència del bé permet diagnosticar la situació de l’individu internament i també en referència a com es relaciona amb el món. És un enfocament sistèmic, però sobrepassa l’àmbit familiar. Ho abasta tot: l’individu, la família, els grups socials, les societats culturals, el món. Com a resultat d’aquesta diagnosi, permet fer una intervenció terapèutica en valors que ajuda l’individu a trobar el sentit existencial i el seu camí vital.
Intervenció psicodinàmica
  • × Es basa en el mètode d’entrevista i anàlisi dels malestars profunds de la persona atesa. És un mètode professional per veure allò que no es veu, saber quines causes provoquen els símptomes i trobar la solució més adequada amb els recursos naturals i intrínsecs de la persona.

VOLS FER UNA CONSULTA?

 

Escriu-nos mitjançant aquest formulari i l’Assessoria 1SEGON t’ajudarà a resoldre el malestar o els dubtes que tinguis sobre el consum de drogues i l’ús de pantalles.

8 + 7 =