NOTÍCIES

Informació sobre les substàncies, activitats i novetats relacionades amb la campanya 1segon.cat.

 

 

Xerrades per a joves i formacions per a pares i mares, al Casal Torreblanca

Des de l’espai de l’Ohficina Jove, i dinamitzat pel tècnic del Pla de prevenció de drogues Xavier Vaquero, s’organitzen trimestralment xerrades per a joves del municipi, així com d’altres orientades a pares i mares sobre la prevenció de riscos del consum de drogues des de diferents perspectives. Pel que fa a les xerrades per a adolescents i joves, se n’han organitzat en diferents formats, des de “píndoles informatives sobre les drogues més habituals i la reducció dels riscos, així com a taules participatives amb grups informals on els joves són els propis protagonistes del debat, aportant coneixements, experiències pròpies o d’amics, reflexions… amb la intenció de construir una conversa entre totes i tots on aprofundir en el coneixement de les drogues, la gestió emocional i la promoció d’hàbits saludables, sempre des de la responsabilitat personal de la pròpia vida. Pel que fa a les formacions per a pares i mares, durant aquest primer semestre de l’any se’ls va oferir un taller sobre la gestió de les situacions d’estrès i angoixa que viuen els i les adolescents. La finalitat d’aquest taller era que els propis pares aprenguin i transmetin aquestes eines de gestió emocional als seus fills. Una bona salut emocional permet gaudir de millor benestar i alhora és una de les millors formes de reduir el risc del consum de...

Assessoria sobre drogues a joves i famílies

L’Assessoria sobre drogues a joves i famílies neix com una de les principals actuacions del Pla de drogues dirigida a la comunitat, amb l’objectiu que esdevingui un recurs especialitzat en orientar, assessorar i donar resposta a les necessitats d’informació, prevenció i atenció, davant els dubtes plantejats per adolescents, joves, famílies i professionals del municipi, en relació a les drogues i a les conductes de risc associades. L’Assessoria posa a disposició dels joves, famílies i professionals un recurs específic al qual poder adreçar-se puntualment per resoldre dubtes i rebre assessorament. Fins ara, aquesta necessitat no estava coberta dins del municipi. En el treball amb els/les joves i adolescents, l’assessoria està pensada de manera que la persona que hi assisteix pugui disposar, després d’una sessió, d’una informació crítica i reflexiva sobre el patró de consum que està duent a terme. Tenint en compte aquest tipus de consum, es pot requerir una intervenció basada en més sessions, de manera que es treballin conjuntament alguns objectius vinculats a la reducció o a l’abstenció del seu consum. Pel que fa a l’atenció directa a les famílies, l’assessoria es centra a oferir un espai d’informació, orientació i assessorament sobre les diferents substàncies, així com els efectes i possibles conseqüències que es deriven del seu ús. En segon lloc, la intervenció pretén ajudar les famílies a descobrir possibles dinàmiques relacionals i/o desordres en el sistema familiar que puguin estar influint en el consum de drogues dels seus fills. Com a resultat d’aquest model d’intervenció, es minimitzen els factors de risc i es potencien les estratègies de protecció davant el possible consum. Per altra banda, l’Assessoria permetrà...

Proposta formativa per a professionals: Els consums de drogues des de la perspectiva de reducció de riscos

Una de les accions previstes en el desplegament del Pla d’actuació sobre el consum de drogues entre els i les adolescents de Sant Cugat del Vallès fa referència a l’oferta de formació a professionals en matèria de prevenció de drogues. Amb el títol “Els consums de drogues des de la perspectiva de reducció de riscos” s’ha ofert aquesta formació adreçada a aquelles i aquells professionals que intervenen habitualment amb adolescents i joves i que tenen interès en ampliar els seus coneixements sobre les drogues des de la perspectiva de la reducció de riscos, posant èmfasi en l’etapa de l’adolescència. La metodologia emprada en aquesta formació es basa en l’exposició teòrica de certs continguts juntament amb la participació dels i les professionals de les seves experiències i coneixements. Durant l’any 2015 es van oferir dues edicions d’aquesta proposta formativa. I, precisament per la bona acollida que va tenir durant el primer semestre d’aquest 2016 s’ha dut a terme una tercera edició. En total han participat més de 60 professionals del tot el territori. De cara a un futur pròxim s’oferirà una nova edició d’aquesta mateixa formació, a la vegada que s’oferirà una nova proposta d’aprofundiment en la intervenció professional amb joves consumidors de drogues....

Tallers sobre prevenció de drogodependències als centres educatius

Des de ja fa uns anys, en els instituts de Sant Cugat s’ofereixen diferents tallers relacionats amb els riscos derivats del consum de drogues i la seva prevenció. Durant el curs 2015-16 s’han realitzat un total de 42 tallers sobre prevenció del consum d’alcohol, tabac i cànnabis. Aquests tallers s’han adreçat a uns 1053 nois i noies de diferents etapes de l’educació secundària obligatòria i batxillerat. Per altra banda, durant aquest curs el tècnic en prevenció de drogues ha estat convidat pels instituts Pla Farreras i Angeleta Ferrer  per dur a terme algunes sessions educatives amb alumnes de 1r i 2n de batxillerat sobre el model d’intervenció sistèmica que s’aplica en l’Assessoria sobre drogues de Sant Cugat, dins del marc dels seus estudis de l’assignatura de psicologia.  ...

El programa “Val la pena” permet que joves infractors puguin commutar una sanció econòmica per una intervenció educativa

L’Ajuntament de Sant Cugat ha posat en marxa el programa el Val la pena, un programa alternatiu a la sanció administrativa destinat a joves infractors, menors d’edat, que hagin estat denunciats per haver infringit l’Ordenança de convivència ciutadana en els articles corresponents al consum, tinença il·lícita o abandonament a la via pública de substàncies estupefaents o estris per al seu consum, ja sigui d’alcohol o altres coses. La qüestió més important rau en que, des de l’Ajuntament, es pretén prioritzar la tasca educativa i preventiva per sobre de la resposta únicament sancionadora, tal i com es feina fins ara. Aquesta intervenció educativa es durà a terme pel tècnic en prevenció de drogodependències i coordinador de la campanya 1SEGON. Des de que s’ha iniciat el projecte 8 joves menors d’edat han pogut acollir-se al programa, amb una mitjana de 5 sessions individuals per poder reflexionar sobre els consums de drogues i també aprendre tècniques de gestió emocional coma factor de protecció davant els riscos de les drogues. Aquelles persones que ja han finalitzat el seu pas pel programa Val la pena han valorat l’experiència com a molt satisfactòria, al poder disposar d’un espai confidencial d’acompanyament que els ha permès poder expressar i reflexionar en relació a la seva pròpia adolescència, les seves relacions, els seus hàbits, etc. Els joves que hagin infringit l’ordenança podran commutar la sanció econòmica, d’entre 375 i 600€, per una intervenció educativa, l’objectiu de la qual és potenciar els factors de protecció i aconseguir que els joves prenguin consciència dels riscos associats a les drogues i al seu consum. Altres objectius que es volen assolir des...