El programa Val la pena permet que joves infractors puguin commutar una sanció econòmica per una intervenció educativa

L’Ajuntament de Sant Cugat ha posat en marxa el programa el Val la pena, un programa alternatiu a la sanció administrativa destinat a joves infractors, menors d’edat, que hagin estat denunciats per haver infringit l’Ordenança de convivència ciutadana en els articles corresponents al consum, tinença il·lícita o abandonament a la via pública de substàncies estupefaents o estris per al seu consum.

La qüestió més important rau en que, des de l’Ajuntament, es pretén prioritzar la tasca educativa i preventiva per sobre de la resposta únicament sancionadora, tal i com es feina fins ara. Aquesta intervenció educativa es durà a terme pel tècnic en prevenció de drogodependències i coordinador de la campanya 1SEGON. I si s’escau, es derivarà el cas al recurs més adequat.

Els joves que hagin infringit l’ordenança podran commutar la sanció econòmica, d’entre 375 i 600€, per una intervenció educativa, l’objectiu de la qual és potenciar els factors de protecció i aconseguir que els joves prenguin consciència dels riscos associats a les drogues i al seu consum. Altres objectius que es volen assolir des d’aquest programa són els següents:

 

Objectius del programa Val la pena

 

* Detectar situacions de risc i fer la derivació que escaigui a altres recursos de la xarxa social i sanitària.

* Orientar el menor en relació amb les necessitats personals detectades.

* Assessorar la família en relació amb el consum de drogues i alcohol i altres riscos associats.

* Disminuir els factors de risc detectats que puguin haver provocat l’inici del consum de drogues i que podrien afavorir un consum més problemàtic.

* Potenciar els factors de protecció personals, familiars i socials del menor per fer front a situacions de risc.

* Aconseguir que el menor prengui consciència del consum i dels riscos associats a aquesta conducta.

* Dotar de les eines i estratègies per adquirir capacitat crítica envers el consum i donar les pautes necessàries per a un consum de menys risc.

* Assessorar els pares, tutors o representants legals dels menors sobre el seu paper d’educadors amb relació a la prevenció del consum de drogues.

* Donar informació objectiva i de forma argumentada sobre les drogues.

Els requisits necessaris perquè el menor es pugui incorporar al Val la pena són:

* Que tingui entre 14 i 17 anys.

* Que sigui el primer cop que és denunciat per aquest concepte.

* En cas que el menor sigui reincident, es podrà acollir al Val la pena sempre que la data de la denúncia hagi estat efectuada abans de la implantació del programa.

* Així mateix, caldrà fer la sol·licitud durant els quinze dies següents a la data de la denúncia.

Sube un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *