L’Ajuntament posa en marxa un pla de prevenció de drogodependències entre els adolescents i joves de Sant Cugat

El pla té 4 accions destacades: una campanya de sensibilització, accions de formació a les famílies i a professionals i tallers als instituts del municipi

La població diana del pla, que pren com a referència el treball de camp que l’Ajuntament ha elaborat prèviament, són els joves de 13 a 18 anys

Roda_drog

El regidor de Serveis Socials, Sanitat i Habitatge, Raül Grangé; el consultor Xavier Vaquero, especialitzat en addicions i prevenció; i Xavier Parcerisses, en representació de l’empresa audiovisual i gràfica Oudú, han presentat aquest matí, al Casal TorreBlanca, el pla de prevenció de drogodependències entre els adolescents i joves de Sant Cugat.

El pla té tres àmbits d’acció: l’entorn educatiu, la comunitat i el lleure i l’oci. De la mateixa manera, té quatre accions destacades: una campanya de sensibilització, accions de formació a les famílies i a professionals i tallers als instituts del municipi.

Durant la presentació, Raül Grangé ha assenyalat que “a través del pla de prevenció de drogodependències, volem oferir informació veraç i rigorosa des de la normalitat. Un dels aspectes que volem treballar és la manca d’informació que tenen els joves i, també, la manca de comunicació que, de vegades, es produeix al si de la família. El pla també estableix formació per a professionals i famílies”.

Per la seva banda, Xavier Vaquero ha assenyalat que “volem enfocar la prevenció des de la proximitat amb els joves i aconseguir la reducció de riscos. El pla també estableix una figura de coordinació al territori i amb el conjunt d’agents”.

En darrer lloc, Xavier Parcerisses ha explicat la importància de la campanya de sensibilització,“que, a banda del web 1segon.cat, que ja es troba operatiu, també incorpora clips, espots i entrevistes”.

La campanya de sensibilització

Té la voluntat d’implicar directament els joves, incrementar-ne el rol actiu i fomentar la participació i la interacció dels diferents agents socials del municipi: administració, centres educatius, famílies, etc. És per això que la campanya vol llançar un missatge des de l’honestedat i en positiu, convertir els joves en protagonistes i utilitzar el seu mateix llenguatge.

L’eslògan i el logotip de la campanya fan referència a l’instant de reflexió previ a la presa de decisió: “1 segon: informa’t, decideix i viu”. Les diferents accions comunicatives de la campanya adreçaran els joves i les famílies, des de qualsevol dispositiu tecnològic, a un espai web on es podran informar sobre la prevenció del consum de drogues. Aquesta informació s’estructurarà en tres seccions:

  • Els mites sobre les drogues: orientada a rebatre les falses concepcions –tanmateix prou esteses– que envolten cadascuna de les substàncies i el seu consum.
  • Excuses: l’objectiu de la qual és posar en contradicció els arguments més comuns que se solen donar com a explicació quan es consumeix una substància que genera addicció i que és potencialment perillosa.
  • Beneficis del no consum: aquesta secció pretén quantificar els beneficis que comporta el no consum davant dels mites i de les excuses a fi de positivar el missatge dissuasori.

La campanya de sensibilització, que s’intensificarà en els entorns propicis al consum, desplega un ampli ventall d’accions comunicatives: publicitat, flyers, estands, bustiades electròniques, esdeveniments, espots i entrevistes en format de vídeo. També es distribuiran bolígrafs i gots amb el logotip de la campanya per apropar al màxim el missatge als adolescents i joves.

Accions específiques:

  • S’enregistrarà un esdeveniment (happening) a Sant Cugat amb la col·laboració de la ciutadania.
  • Es crearan tres espots publicitaris relacionats amb les principals substàncies de consum: tabac, alcohol i cànnabis.
  • S’elaboraran diverses entrevistes, enregistrades en vídeo, on els joves podran donar la seva opinió. Es prioritzarà la comunicació a través de les xarxes socials.

Accions de formació a les famílies i als professionals

Les accions s’adrecen, de forma transversal, a professionals de camps diversos, ja siguin de l’educació, els serveis socials, el lleure i l’esport juvenil, entre altres. L’objectiu és aconseguir que els adolescents i joves adquireixin una actitud responsable i que siguin capaços d’avaluar els riscos que comporta el consum de drogues.

De la mateixa manera, les accions promouran la formació de les famílies a fi que tinguin recursos que els permetin abordar la qüestió de les drogodependències en l’àmbit familiar, com ara xerrades i tallers específics. Per aquest motiu, el pla prioritza la informació concreta sobre tots els aspectes que envolten el fenomen del consum de substàncies estupefaents, les eines que necessiten els pares per parlar-ne amb els fills i, si cal, la derivació als recursos existents. El pla també vol donar respostes als dubtes i neguits que tenen els pares i mares sobre les drogues.

Tallers als instituts del municipi

Els tallers que es duran a terme són Tabac i alcohol. Què en sabem?, Parlem de drogues? iTeatre: no em ratllis! Aquests tallers, que ja s’han realitzat en alguns centres durant el curs 2014-15 han atès 1.100 alumnes.

Sube un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *