QUI SOM?

Campanya del Pla d’actuació sobre el consum de drogues entre els i les adolescents de Sant Cugat del Vallès

01

Descripció

1SEGON: informa’t, decideix, viu, és el nom del Pla de prevenció de riscos i promoció de la salut en relació amb el consum de drogues i l’ús de pantalles a Sant Cugat del Vallès 2020-2024.

Aquest nou pla aporta novetats i alhora dona continuïtat a la tasca iniciada a Sant Cugat amb anteriors plans municipals.

L’Ajuntament de Sant Cugat desenvolupa aquest Pla des de la secció de Ciutadania amb la col·laboració de professionals de diversos serveis, recursos i entitats del municipi. També amb el suport de la Diputació de Barcelona i de la Subdirecció General de Drogodependències de la Generalitat de Catalunya.

 

02

Pla d’actuació

Des del Pla d’actuació, es desenvolupen diverses accions preventives, totes emmarcades en els quatre entorns on es preveu intervenir: escolar, familiar, d’oci i lleure, i comunitari.

 

El Pla s’adreça al conjunt de la població santcugatenca, tot i que posa una atenció especial en les persones joves de la ciutat. En l’organització de les accions, hi participen diversos agents de la ciutat, que procuren que les intervencions que es fan s’adaptin al màxim a les diferents necessitats i tinguin l’impacte més gran possible.

03

Campanya de comunicació

 

Pel que fa a la campanya de comunicació, l’anterior Pla va crear aquest web, així com una sèrie d’eines per fer arribar a les persones joves, les seves famílies i els i les professionals del municipi, informació d’interès en relació amb les drogues i les pantalles i amb les conductes de risc associades.

En el Pla actual, aquesta campanya està concebuda com una eina més del Pla d’actuació i promou que els veïns i veïnes de Sant Cugat hi participin i la nodreixin de continguts.

Al web podeu trobar informació concreta sobre les substàncies principals i les pantalles, els enllaços a les entrevistes fetes a joves de Sant Cugat, l’accés a un professional que pot resoldre dubtes, i la informació de l’assessoria sobre drogues i pantalles per a joves i famílies, entre d’altres.