QUI SOM?

Campanya del Pla d’Actuació sobre el consum de drogues entre els i les adolescents de Sant Cugat del Vallès

01

Descripció

1SEGON: informa’t, decideix, viu, és el nom del Pla de prevenció de riscos i promoció de la salut en relació al consum de drogues i l’ús de pantalles a Sant Cugat del Vallès 2020-2024.

 

Aquest nou pla aporta novetats i alhora dona continuïtat a la tasca iniciada a Sant Cugat amb anteriors plans municipals.

 

L’Ajuntament de Sant Cugat desenvolupa aquest Pla des de la Secció de Ciutadania amb la col·laboració de professionals de diversos serveis, recursos i entitats del municipi. També amb el suport de la Diputació de Barcelona i de la Subdirecció General de Drogodependències de la Generalitat de Catalunya.

02

Pla d’actuació

Des del Pla d’Actuació, es desenvolupen diferents accions preventives, totes elles emmarcades en els quatre entorns on es preveu intervenir: escolar, familiar, oci i lleure, i comunitari.

 

El Pla s’adreça al conjunt de la població santcugatenca, tot i que posa especial atenció en les persones joves de la ciutat. En l’organització de les accions, hi participen diferents agents de la ciutat, procurant que les intervencions que es fan s’adaptin al màxim a les diferents necessitats i tinguin el major impacte possible.

03

Campanya de comunicació

 

Pel que fa a la campanya de comunicació, l’anterior Pla va crear aquest web, així com una sèrie d’eines per fer arribar a joves, les seves famílies i a professionals del municipi, informació d’interès en relació a les drogues i les pantalles i a les conductes de risc associades.

 

En l’actual Pla, aquesta campanya, està concebuda com una eina més del Pla d’Actuació i promou que els veïns i veïnes de Sant Cugat participin d’ella i la nodreixin de continguts.

 

Al web podeu trobar: informació concreta sobre les principals substàncies i pantalles, els links a les entrevistes fetes a joves de Sant Cugat, l’accés a un professional que pot resoldre dubtes, i la informació de l’assessoria sobre drogues i pantalles a joves i famílies, entre d’altres.