ÀGORA JOVE

Espais de conversa sobre alcohol, tabac i cànnabis

QUÈ ÉS?

 

És una de les eines que posem al vostre abast per facilitar el treball preventiu utilitzant les entrevistes fetes a joves de Sant Cugat del Vallès, que trobareu a la mediateca. En aquestes entrevistes, un grup de joves responen a preguntes relacionades amb el consum de tabac, alcohol i cànnabis. A través de les seves opinions, creences, experiències i idees preconcebudes, reflexionarem sobre els condicionants que afecten el consum de drogues i sobre els efectes i les conseqüències de cada droga.

 

 

PER A QUI ESTÀ PENSADA?

 

 

Perfil de les persones conductores de l’activitat
  • Professorat, educadors i educadores, tècnics i tècniques de joventut, dinamitzadors i dinamitzadores o qualsevol altra persona que treballi directament amb joves.
Població destinatària
  • × Tabac i alcohol: joves de 12 a 16 anys
  • × Cànnabis: joves de 14 a 16 anys
Àmbit d'aplicació
  • ×La millor manera d’utilitzar aquesta guia és en el marc de grups organitzats, com ara centres d’ensenyament secundari, casals de joves, punts d’informació juvenil i altres serveis dels àmbits de la joventut, l’educació, els serveis socials i la salut.

 

COM S’ESTRUCTURA?

 

Disposeu d’una fitxa tècnica per a cada una de les drogues, en la qual es proporciona la informació següent:

Què en diuen els joves?
  • ×Trobareu resumit el contingut de l’entrevista utilitzant les expressions i les paraules que fan servir els mateixos joves. Això permet fer-se una idea ràpida de les diferents aportacions i dels possibles temes que es poden treballar.
Objectius
  • × Són els objectius específics de l’activitat.

 

Què permet treballar?
  • ×Engloba tots els conceptes que apareixen a l’entrevista i que es poden treballar més enllà dels objectius específics de l’activitat.
Materials
  • ×Especifica els materials necessaris per dur a terme l’activitat.
Tècniques emprades
  • ×Són les tècniques de treball en grup a través de les quals s’assoleixen els objectius marcats.

QUÈ US CAL?

A més del material especificat a les activitats, per fer-les és aconsellable estar familiaritzat amb alguns conceptes bàsics sobre drogues i drogodependències que trobareu a l’annex «Enllaços d’interès». Si necessiteu més informació sobre alcohol, tabac i cànnabis, consulteu el web 1segon.cat. 

 

D’altra banda, disposeu d’una breu descripció de totes les entrevistes de la Mediateca, amb l’objectiu que pugueu complementar les activitats proposades amb aquelles entrevistes que creieu convenients. Aquest material és una guia orientativa per treballar els continguts principals preventius de les tres substàncies mencionades, per la qual cosa està oberta a les aportacions i l’experiència del professional que l’utilitzi.

DESCÀRREGA

Podeu descarregar la guia en format PDF. Les imatges i els enllaços interns del document estan vinculats a la Mediateca d’1Segon per tal que pugueu utilitzar la guia de manera interactiva.