L’Assessoria sobre drogues a joves i famílies neix com una de les principals actuacions del Pla de drogues dirigida a la comunitat, amb l’objectiu que esdevingui un recurs especialitzat en orientar, assessorar i donar resposta a les necessitats d’informació, prevenció i atenció, davant els dubtes plantejats per adolescents, joves, famílies i professionals del municipi, en relació a les drogues i a les conductes de risc associades.

L’Assessoria posa a disposició dels joves, famílies i professionals un recurs específic al qual poder adreçar-se puntualment per resoldre dubtes i rebre assessorament. Fins ara, aquesta necessitat no estava coberta dins del municipi.

En el treball amb els/les joves i adolescents, l’assessoria està pensada de manera que la persona que hi assisteix pugui disposar, després d’una sessió, d’una informació crítica i reflexiva sobre el patró de consum que està duent a terme. Tenint en compte aquest tipus de consum, es pot requerir una intervenció basada en més sessions, de manera que es treballin conjuntament alguns objectius vinculats a la reducció o a l’abstenció del seu consum.

Pel que fa a l’atenció directa a les famílies, l’assessoria es centra a oferir un espai d’informació, orientació i assessorament sobre les diferents substàncies, així com els efectes i possibles conseqüències que es deriven del seu ús. En segon lloc, la intervenció pretén ajudar les famílies a descobrir possibles dinàmiques relacionals i/o desordres en el sistema familiar que puguin estar influint en el consum de drogues dels seus fills.

Com a resultat d’aquest model d’intervenció, es minimitzen els factors de risc i es potencien les estratègies de protecció davant el possible consum.

Per altra banda, l’Assessoria permetrà als professionals resoldre els dubtes puntuals que tinguin en relació al consum de drogues per part d’adolescents i joves, així com poder derivar-ne casos concrets en els que existeix un consum problemàtic.

 

ACCÉS A L’ASSESSORIA

– Sol·licitud directa per part d’adolescents i joves.

– Sol·licitud de pares i mares, o d’altres familiars propers que estiguin preocupats per un possible consum del/la jove, i independentment que el seu fill/a o familiar tingui interès a acompanyar-los.

Derivació professional.

En tots els casos, la demanda d’assessoria pot fer-se, tant de forma presencial a l’OHFICINA JOVE (Av. Pla del Vinyet, 81-85), com telefònica (93 544 19 65 – 667 43 32 27) o via correu electrònic (info@1segon.cat).

El recurs és de lliure accés amb cita prèvia.

L’horari d’atenció és els dimarts, de 10 a 14:00 i de 16:30 a 19:30 h.

 

 

UBICACIÓ

L’Assessoria sobre drogues a joves i famílies està ubicada en un espai polivalent de l’OH!FICINA Jove, al Casal Torreblanca (av. Pla del Vinyet, 81-85).