pla 1segon

Pla d’actuació sobre el consum de drogues i l’ús de pantalles de Sant Cugat del Vallès

La missió del Pla queda clara amb el seu lema:

«Informa’t, decideix, viu». 

Pretenem promoure accions que ofereixin informació i eines per ajudar a prendre decisions a favor d’una vida saludable.

Per a què necessitem 1SEGON?

1SEGON pla de prevenció de riscos i promoció de la salut en relació amb el consum de drogues i l’ús de pantalles de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. El Pla 1SEGON compila i desenvolupa el marc teòric, les orientacions, els objectius i les accions concretes que cal dur a terme en l’àmbit de la prevenció del consum de drogues i l’ús de pantalles a Sant Cugat entre el 2020 i el 2024.


L’actual Pla 1SEGON recull la feina feta des del 2015. Entre el 2015 i el 2019 es van desplegar accions en el marc del pla de drogues vigent en aquell moment, el «Pla de prevenció del consum de drogues adreçat a joves de 12 a 17 anys de Sant Cugat». Durant aquests quatre anys es va fer molt bona feina, i el 2019 es va iniciar un procés de revisió i diagnosi, del qual ha sorgit el pla vigent, aprovat l’any 2020. Aquest nou pla modifica i amplia les actuacions en relació amb l’anterior i dona resposta a noves necessitats detectades. Com a element destacat, s’introdueix la prevenció en el mal ús de pantalles, xarxes socials i Internet
. Podeu consultar el document complet en aquest  enllaç.


Les accions es despleguen de manera transversal a tota la ciutat i s’intervé en l’entorn escolar, familiar, d’oci i lleure, i comunitari. Per fer-ho possible, l’equip de professionals que coordina i executa les accions del Pla prové de diferents àmbits i institucions del municipi.
  

 

 

El Pla 1SEGON té tres grans àrees:

01

Mirada cap endins:

gestió del Pla

Intervencions orientades a la planificació, coordinació i avaluació des d’una estructura d’intercanvi d’informació i de coneixement formada per agents i professionals del municipi i el territori.

 

02

Acompanyament: Assessorament a joves, famílies i professionals

Intervencions orientades a l’acompanyament educatiu i a donar resposta a les necessitats detectades. 

03

Mirada cap enfora: comunicació del Pla

Intervencions adreçades a mitjans de comunicació, des d’aquest web i des de les xarxes socials vinculades. Difusió de les eines que posem a l’abast de joves, famílies i professionals.

Per saber més del Pla

1Segon es defineix com un pla...
  • × Ambiciós i optimista: que cerca la millora i recull la satisfacció de la bona feina feta per totes i tots fins ara.
  • × Realista, tenint en compte les limitacions pròpies del tema: el modelatge de l’entorn, en el consum de drogues i en l’ús de pantalles, depassa les competències municipals i sovint té lloc dins d’espais familiars i privats.
  • × Conscient que requereix un esforç comunitari, ja que bona part de les actuacions caldrà desplegar-les conjuntament entre diferents agents de Sant Cugat: famílies, joves, institucions educatives i sanitàries, associacions, professionals d’àmbits diversos, etc.
  • × Que promou una estructura viva per permetre ajustar els recursos a les necessitats i prioritats que puguin anar sorgint dins dels marcs de referència del Pla, oferint coherència i flexibilitat alhora. No som «cafè per a tothom».
Els objectius principals del Pla són:
  • × No veure només la persona sola, sinó observar i descobrir quines dinàmiques relacionals es donen en el sistema familiar i, si s’hi troben desordres, acompanyar aquest sistema per ajudar-lo a trobar el seu ordre natural.
  • × Intervenir davant de possibles problemes associats al consum de drogues i als usos de les pantalles.
  • × Detectar els casos de consum per intervenir-hi, des del treball en xarxa, coordinat i eficaç.
  • × Reduir els riscos associats al consum de drogues i a l’ús de pantalles.
  • × Promoure accions i projectes que fomentin el benestar emocional d’adolescents i joves, i dels seus nuclis de convivència, relacionats amb el consum de drogues i l’ús de les pantalles.

VOLS FER UNA CONSULTA? 

Escriu-nos mitjançant aquest formulari i l’Assessoria 1SEGON t’ajudarà a resoldre els dubtes que tinguis.

14 + 5 =