Durant aquest primer semestre d’any, el tècnic especialista en prevenció de drogodependències Xavier Vaquero ha estat convidat per les universitats Rovira i Virgili de Tarragona i la Universitat Autònoma de Barcelona per presentar el model d’intervenció sistèmica amb el que es treballa des de l’Assessoria sobre drogues a joves i famílies, ja que es considera que és un enfoc innovador i amb molt bons resultats en quan a treballar la prevenció de les drogodependències.

En el marc del màster en pedagogia sistèmica de les dues universitats es van mostrar exemples de l’aplicació d’aquest enfoc sistèmic en el món educatiu i social. I per aquest motiu, Xavier Vaquero va poder explicar com des d’aquest municipi s’ha apostat per aquest model d’intervenció que contempla el treball amb joves considerant el seu lloc en les dinàmiques familiars. Des d’aquest enfocament es considera que la família és el principal factor de protecció per a un/a adolescent, o en canvi, si apareixen dificultats en l’entorn familiar, les drogues apareixen com a un element que compensa, sustenta o substitueix quelcom dins el nucli familiar.

Pel pròxim curs està previst continuar amb aquesta tasca de donar a conèixer l’Assessoria, tant pels centres educatius del municipi com en l’àmbit universitari, que ja han confirmat el seu interès en conèixer més a fons el funcionament de l’Assessoria del nostre municipi.